stmívani LED svítidel rady - svítidla Dilight Bratislava

Turbínová 1, 83104 Bratislava

+421 905 613926
Přejít na obsah

stmívani LED svítidel rady

Systémy stmívání (regulace intenzity světla) LED svítidel

Jakýkoli systém stmívání LED Vám může přinést dodatečné úspory nákladů na elektřinu. Je to z toho prostého důvodu, že ne vždy potřebujete nebo chcete aby daná svítilna svítila plnou intenzitou.

Podívejme se na dva běžně používané systémy stmívání LED svítidel a LED žárovek iv domácnostech:

Ořezávání fáze - triakové stmívání

Nejjednodušší a nejlevnější systém stmívání LED, dá se realizovat na kterémkoli, i již existujícím přívodu 230 V k žárovkovému svítidlu, není třeba žádné vodiče navíc.

Jediná naprosto nutná podmínka podmínka je, že musíte mít stmívatelné LED žárovky. Tyto musí být výrobcem vysloveně označeny jako stmívatelné, dimmable, dim a podobně (na rozdíl od starých vláknových žárovek, které šly tímto systémem stmívat z principu). Nestmívatelné LED žárovky při pokusu o regulaci v určitém bodě jednoduše zhasnou, nebudou plynule měnit intenzitu.

Vyměníte staré žárovky za stmívatelné LED žárovky a vypínač ve zdi za triakový stmívač a máte stmívatelné svítidlo.

Takový systém lze realizovat i dálkovým ovládáním, bezdrátově. Namísto výměny vypínače za stmívač domontujete do svítidla triakový stmívač na rádiové dálkové ovládání. Je možné, že takový stmívač naleznete iv ovládacích systémech/protokolech stmívání jako DALI, Casambi a pod.

Tento systém má však svá úskalí. Při nastavených nízkých úrovních intenzity svícení zvyknou žárovky poblikávat (flickering). Děje se to i v případech, kdy bývá na žárovkách uvedeno „dimmable - no flickering“. A děje se to i se značkovými žárovkami. Většinou je třeba otestovat s daným stmívačem více druhů žárovek.

PWM stmívání

Spolehlivý systém stmívání bez blikání používaný na stejnosměrně napájené světelné zdroje, tedy hlavně na LED pásy 12 a 24V ale také LED žárovky 12 a 24V.

Není potřeba žádné speciální stmívatelné LED pásy, jakýkoli napěťově napájený pás je stmívatelný z principu. Žárovky ale už musí být vysloveně označeny jako stmívatelné.

PWM stmívání je vlastně přerušované napájení. Chvíli je napětí řekněme 24V, chvíli 0 V. Tato „chvíle“ je u stmívačů typicky 1/500 až 1/2000 sekundy. To je již tak vysoká frekvence změny, že lidské oko již tuto změnu nevnímá jako rušivou, vnímá pouze kýžený výsledek, tedy vyšší nebo nižší intenzitu světla.

LED pásy jsou tímto systémem stmívatelné zcela bez problémů. Horší to bývá s LED žárovkami na 12-24V. I když jsou označeny jako stmívatelné, stává se, že při stmívání bzučí.

Samotné PWM stmívače se vyskytují ve dvou formách, buď jako dodatečná „krabička“ která se zařadí mezi napájecí zdroj (tzv. trafo) a LED pás nebo natrefíte na LED zdroj, který je již vyroben jako stmívatelný. Tato vlastnost však musí být na zdroji vysloveně uvedena.

Ke stmívači ještě potřebujete přivést řídicí signál, kterým stmívač regulujete, abyste si nastavili více nebo méně světla.

A zde v praxi vznikají nejčastější problémy. když vznikne dodatečný požadavek na stmívání LED pásů ve stropní nice. Samotný stmívač do niky většinou snadno domontujete, ale jak tam dostanete řídící signál?

Jsou zde dvě možnosti, po drátech nebo vzduchem. Platí základní pravidlo, že po drátech to je vždy jistější. Navíc „druhů“ řídících signálů, přesněji řečeno řídících protokolů je více, podívejme se na ty nejběžnější.

Push systém

Super jednoduchý systém řízení stmívače pomocí tlačítka na zdi. Tlačítko vypadá jako běžný vypínač, jen nemá dvě stabilní polohy, pouze jednu. Potřebujete jeden řídicí vodič navíc. Systém neexistuje v bezdrátovém provedení. Přidržováním tlačítka řídíte intenzitu světla a zapínání/vypínání svítidla.

Systém 0/1-10V

Jeden z nejrozšířenějších řídících protokolů. Intenzitu světla regulujete dodatečným zdrojem napětí 0/1 -10V. Tento zdroj může být řešen ovladačem na stěně. Firmy jako ABB nebo Niko mají takové ovladače ve svých produktových liniích. Tyto ovladače-stmívače mají knoflík. Stisknutím knoflíku svítidlo zapínáte/vypínáte, otáčením knoflíku regulujte intenzitu. Existují také různé dotykové konzole, které generují řídící napětí 1-10V, nevýhodou však je, že designově nezapadají k ostatním běžným vypínačům na stěně.

Vždy potřebujete dva vodiče navíc.

Pokud tyto dva vodiče nemáte, u tohoto protokolu existuje mnoho bezdrátových možností. Zakoupíte si 1-10V přijímač a příslušný rádiový dálkový ovladač. Přijímač nainstalujete ke stmívači nebo stmívatelnému zdroji a spárujete jej s ovladačem. Takové systémy umožňují jedním ovladačem ovládat nezávisle na sobě více stmívačů, 4 nebo i 8. Výhodou je spolehlivost a jednoduchost, i relativně nízká cena. Rádiový signál bez problémů prostupuje i přes stěny, ovladačem nemusíte mířit na přijímač.

Existují i ​​další varianty tohoto systému, namísto speciálního dálkového ovladače můžete používat třeba mobil. Potřebujete mít nainstalovanou příslušnou aplikaci. Mobil spárujete se stmívačem pomocí bluetooth. Nebo jsou stmívače, které připojíte k wifi síti, samozřejmě stejné v jaké máte mobil. Stmíváte mobilem pomocí aplikace. Výhodou je oproti speciálním ovladačům to, že mobilní apky mají propracované grafické rozhraní, ovládání je příjemnější a přesnější, než mačkání tlačítek na ovladačích. Nevýhodou bývají problémy při párování, jednoduše stmívač například neumí najít wifi, mobil neumí najít přes bluetooth stmívač a pod.

DALI

Profesionální komplexní řídicí systém, využívá se i v rozlehlejších domácnostech. Potřebuje dva vodiče navíc, t.j. DALI sběrnici. Existují převodníky z DALI systému na PWM systém, takže můžete stmívat jak PWM žárovky, tak LED pásy. Lze nalézt také převodníky z DALI na triakové stmívání, na stmívání 230V žárovek.


Proprietální řídicí systémy

Existuje spousta různých řídicích systémů, ať už vysloveně na svítidla nebo i komplexních, na řízení celé domácnosti. Pro stmívání světel je pro Vás podstatné jedno, to jest aby v daném systému existoval PWM nebo triakový LED stmívač, pro stmívání pásů nebo žárovek. Na LED pásy dostat opravdu nepřeberné množství naprosto jednoduchých systémů v sestavě stmívatelný zdroj-ovladač. Ke stmívatelnému zdroji připojíte LED pás, k tomu máte nějaký ovladač, ať už ve formě tlačítkového ovladače nebo dotykové konzole na zeď, která je nějak bezdrátově, neznámo většinou jako, propojená se stmívačem.

Odporové stmívání

                                                               
Na závěr velmi specifický řídící „protokol“. Velmi malé množství stmívatelných PWM zdrojů umožňuje připojit na řídící vstup odporový trimr. Ideální superspolehlivý a levný sytém, pokud potřebujete nějaké svítidlo pouze trvale ztmavit na nějakou úroveň a nepotřebujete jej dále průběžně regulovat. Pozor, nezaměňovat si se sériově zařazeným rezistorem!! Takové řešení je naprosto neodborné a nebezpečné! Navíc neušetří žádnou energii!


(c) Branislav Živica | aktualizováno 10.02.2024
obchodní podmínky a odstoupení
ochrana osobních udajů
cookies
Návrat na obsah