ochrana osobních údajů GDPR - svítidla Dilight Bratislava

Turbínová 1, 83104 Bratislava

+421 905 613926
Přejít na obsah

ochrana osobních údajů GDPR

Ochrana osobních údajů GDPR

Ing. Branislav Živica – Dilight, A. Mráza 4, 82103 Bratislava
IČO: 32101449, IČ DPH: SK1020166048

odpovědná osoba:
Ing. Branislav Pryskyřice, +421905613926, dilight@dilight.sk

Informační text pro klienty o zpracování jejich osobních údajů

Vážení zákazníci,
z platné právní úpravy zákona o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti ke 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností ochrany Vašich osobních údajů.

1. Jaké údaje zpracováváme?

kontaktní osobní údaje vyplněné při nákupu v eshopu nebo odeslané jinými prostředky dálkové komunikace, typicky jméno, fakturační a dodací adresa, telefon, e-mail
seznam Vam objednaného resp. zakoupeného zboží s cenami

Jiné Vaše osobní údaje nezpracováváme.

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme na základě Vámi zadaných údajů při objednávání a na základě Vámi uděleného souhlasu. Účelem je plnění předmětu objednávky.

Daňové doklady obsahující osobní údaje archivujeme v bezpečí na dobu stanovenou příslušnými zákony.

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme či předáváme?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme v nezbytném rozsahu pouze přepravní společnosti, za účelem dodání přemetu objednávky.

4. Vaše práva podle platné právní úpravy

Podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

- právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme,

- právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné či nepřesné,

- v případě, že byste zjistili nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Vašich osobních údajů),

- právo požadovat vymazání osobních údajů, případně omezení jejich zpracování,

- právo namítat proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou,

- v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli odvolat tento souhlas

- kromě výše uvedeného máte také právo podat stížnost u Kontrolního úřadu:

Úřad na ochranu osobních údajů České republiky
Hraniční 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Sekretariát úřadu
+ 421 2 32 31 32 14

V případě jakýchkoli nejasností, nebo otázek ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese Ing. Branislav Živica, A.Mráza 4, 82103 Bratislava, nebo e-mailem na dilight@dilight.sk


(c) Branislav Živica | aktualizováno 10.02.2024
obchodní podmínky a odstoupení
ochrana osobních udajů
cookies
Návrat na obsah